Carl Jan Granqvist - Människan mötena måltiderna

 Människan, mötena, måltiden är ingen vanlig biografi, heller inga memoarer i vanlig mening.'

Carl Jan Granqvist biografi som gavs ut 2003 skriven av Lena Katarina Swanberg.