« Tillbaka

Systemet riskerar falla på eget grepp

2015-01-27
Bengt-Göran Kronstam

 

Det stora hotet upplever dock Systembolaget själva från den så kallade distanshandeln, privatimporten via näthandlare. Droppen kom när City Gross inledde ett samarbete med en av dessa för att erbjuda mat och dryck parallellt, ända hem till dörren. Monopolet svarade med en polisanmälan.

 

Frågan är emellertid om Systembolaget gjorde en seriös konsekvensanalys innan tog till stridsåtgärder? Frågan anses i princip redan avgjord i EU och den ansvariga åklagaren lade mycket riktigt ner sin förundersökning. Av detta föddes en statlig utredning som nu lanserat sina idéer för hur distanshandeln ska stramas åt. Men en lagändring här behöver inte innebära att sista ordet är sagt.

 

Avgörandet kommer med stor sannolikhet istället i EU-domstolen och där finns i nuläget mer som talar för näthandlarna än mot dem. Den inre marknaden är dessutom en grundläggande princip för det europeiska samarbetet och det undantag Sverige fått för alkoholmonopolet är inte hugget i sten. Det tydligaste stödet får Systembolaget från sina leverantörer, de som i andra sammanhang klagar på att vara hänvisade till en enda köpare.

 

Vad betyder då detta för oss konsumenter? Monopolet har åtskilliga nackdelar. Men det gäller även en öppen marknad, särskilt i Sverige där livsmedelshandeln är koncentrerad till ett fåtal aktörer. En mager samling av handelns egna varumärken är inget frestande vinval på festen. Det vore ett steg tillbaka till den gamla monopoltiden, när Vin- & Spritcentralens anonyma härtappningar svarade för fyra femtedelar av Systembolagets vinförsäljning.

 

Mot det ska ställas 2 000 öl-, vin och spritsorter i Systemets sortiment och ytterligare 12 000 produkter i beställningssortimentet, utvalda av bolagets leverantörer. Vore det då inte bättre om Systembolaget gjorde allt för att framstå som ett bättre alternativ än näthandlarna med större utbud, hemsändning till självkostnad, butiksterminaler och ökade möjligheter för kundernas beställningsfavoriter att etablera sig i butikerna? Självklart, men tyvärr handlar monopolets agerande hittills mer om egenintresse än om kundnytta.

 

Detta öppnar dörren för fler utmanare och ökad konkurrens. Ica och Coop följer rimligen frågan med stort intresse. Näthandeln hör framtiden till och Systembolaget har hittills inte hanterat denna på ett sätt som motsvarar kundernas förväntningar.

 

Erfarenheterna efter EU-inträdet visar dessutom att de farhågor många då hade för folkhälsan inte infriats. Kanske är tiden mogen för en större frihet? Den lär komma, oberoende av vad politiker och Systembolagets ledning önskar. Det gäller även frågan om gårdsförsäljning av hantverksmässigt lokalproducerad öl, vin och sprit, en fråga som lantbrukarnas organisation LRF nu sagt sig vara beredda att ta till vägs ände för att få till stånd en lagändring.

 

I praktiken har monopolet redan upphört. Frågan är om och i så fall hur staten ska kunna behålla greppet om alkoholkonsumtionen? Sköter man det hela i takt med tid och kundernas behov kan vi alla gå nöjda ur striden. Det är dock tveksamt om politikerna har denna insikt och det mod som krävs för en anpassning till verkligheten. Chansen lär inte komma igen.

 

 

Bengt-Göran Kronstam är ledamot i Vinkällaren Grappes styrelse. Han är också grundare och hedersordförande i vinskribenternas förening. Hans insatser för en svensk vinkultur kan inte överskattas och 2010 utsågs han till <Årets Dryckesprofil> för sitt banrytande arbete i Allt om Vin och Dagens Nyheter för att synliggöra beställningssortimentet.