« Tillbaka

Vinauktionsåret 2014

2015-01-27
Maria Collsiöö

 

Senast vi hade en slagauktion för drycker i Sverige var november 2011 då nätauktionerna ersatte. Systembolaget förklarar övergången med att nätauktioner ger större flexibilitet och kortare ledtider. Förfarandet med inköp på auktion har blivit enklare för konsumenten och med hjälp av appen Magasin 5 kan Du enkelt lägga bud och få påminnelser i din smartphone. Risken att missa en budgivning har minimerats och tekniken tillåter fler att delta i auktionerna.

Antalet utrop under 2013 var cirka 4 000 och vi kan se en uppåtgående trend hittills med under våren 2 400 utrop till ett klubbat sammanlagt värde av dryga 10 miljoner kronor. Sex procent av posterna återropades eller förblev osålda.
Under våren hölls nätauktioner i mars, april, maj och juni. Höstens fyra auktioner i september, oktober, november och december.

Priserna på champagne med andrahandsvärde fortsätter att öka både internationellt och på den svenska andrahandsmarknaden. Årgångar är viktigt för champagne och 1996 räknas som en av de största på 1900-talet. En flaska Bollinger RD 1996 klubbades i marsauktionen för 5 000 kronor, vilket var mer än dubbla utropspriset. Två flaskor Salon 1996 klubbades under septemberauktionen för 6 000 kronor med utropet 5 000 kronor, helt i linje med internationella priser. Dom Pérignon fanns med frekvent i aprilauktionen med årgångar från 1961-2002. 1960-talsårgångarna klubbades för mellan 4 000-5 000 kronor och Dom Pérignon Rosé 1996 med utropet 3 000 kronor gick för 3 200 kr. Dom Pérignon Oenothèque 1996 såldes i en lott om tre buteljer under aprilauktionen för 7 600 kronor med utropet 7 500 kronor. I maj såldes en post Dom Pérignon Oenothèque 1976 för 25 000 kronor med utropet 18 000 kronor. Begreppet Oenothèque används för mogna flaskor som släpps ur den egna källaren, vinet kan vara nydegorgerat (avskilt från jästfällningen) men behöver inte vara det.

Dom Pérignon Andy Warhol Tribute Collection 2002 har vi nu kunnat följa under tre års tid. Du som är medlem i Vinkällaren Grappe och köpte vinet för 1 199 kronor per flaska när det lanserades kan se att vinet nästan fördubblats i värde på andrahandsmarknaden.

2002 Dom Pérignon Andy Warhol Tribute Collection, 6 flaskor (oc)

2012 7 800 kronor
2013 8 400 kronor
2014 11 000 kronor

Sett ur ett femårsperspektiv har intresset för röd bordeaux på andrahandsmarknaden i Sverige minskat något. Från 60-70 procent år 2009 till 40-50 procent idag.  En procent av Systembolagets sålda röda viner i flaska utgörs av röd bordeaux vilket omräknat i liter blir 381 000 per år.


Château Pétrus från Pomerol är idag förknippat med höga priser. Även en svagare årgång kan nå högt pris om varumärket är det rätta. Årgång 1974 klubbades i april för 7 400 kronor mot utropet 4 000 kronor. En flaska av senare årgång 2000 fick samma slutpris som utrop, 20 000 kronor i aprilauktionen. I juni klubbades vinet med samma årgång för 19 500 kronor. Château Mouton-Rothschild är det av toppslotten som vi ofta ser på dryckesauktionerna. En vertikal från 1945-1949 gick för 138 000 kronor med utropet 90 000 kronor, under majauktionen. Är vinet berömt, årgången klassisk och dessutom äldre och flaskstorleken annan än sedvanlig helbutelj blir priset ofta högt. Château Latour från 1961 på magnum gick för 36 000 kronor med utropet 30 000 kronor.

Om vi lyfter blicken från de klassiska vinländerna är Australien och Kalifornien i USA två nyare ursprung för viner med andrahandsvärde. Penfold’s Grange är Australiens stolthet och under våren och septemberauktionen fanns 35 olika poster med Penfold’s Grange till försäljning. Årgång 1998 såldes i obruten trälåda om sex flaskor för 16 000 kronor med utropet 15 000 kronor i mars. Kultproducenten Sine Qua Non representerades av två viner i samma auktion. Med utropet 7 000 kronor och klubbat pris 9 000 kronor gick flaskorna ”Just for the love of it”.


Maria Collsiöö
Sommelier på Vinkällaren Grappe samt
av Sveriges Handelskamrar förordnad värderingsman för vin

Källa: Sören Nylund, värderingsman Systembolaget och Systembolaget